Zwemschool Goederond

PICT0012.JPG

Wij willen u middels dit stukje u informeren over het belang van het afmaken van de gehele cursus zwemmen, die bestaat uit 3 stappen: A, B en C. Waar veel ouders nog steeds in de veronderstelling zijn dat alleen de eerste 2 voldoende zijn willen wij u met dit stuk vertellen dat dit niet het geval is. Het huidige survival zwemmen is dus niet meer te vergelijken met de zwemlessen van vroeger. Tegenwoordig is alleen met zwemdiploma A, B én C je kind echt voorbereid op een leven lang zwemplezier.

Kinderen kunnen bepaalde situaties niet inschatten en de verantwoording voor het wel of niet doorgaan dragen. Steeds vaker horen wij dat kinderen zelf mogen kiezen of ze door willen gaan voor het C-diploma en wij, als zwemschool, vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling. Gemiddeld heeft een kind na het behalen van het B-diploma nog 12 uur zwemles nodig voor het behalen van het C-diploma en compleet maken van het zwem-ABC. Natuurlijk snappen wij dat de kosten ook mee kunnen spelen, maar tegelijk zijn wij ervan overtuigd dat de zekerheid die u (en uw kind!) daarvoor terug krijgen, zeker de moeite waard is.

De opvatting dat het C-diploma wel op school gehaald kan worden is overigens vaak een misvatting. Steeds vaker wordt de zwemles op school wegbezuinigd en bovendien is continuïteit erg belangrijk en dus is het noodzakelijk dat na het B-diploma meteen doorgegaan wordt voor C. Indien hier een te lange tijd tussen zit, wordt het lastig voor de kinderen om weer op hetzelfde peil te komen.

Dit wetende, hopen wij dat u een weloverwogen beslissing zult nemen, als het gaat om het behalen van het zwem-ABC. Wilt u echter meer informatie, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons kantoor.


Wij werken met de Envoz samen.
De Envoz is een erkende diploma organisatie.

Bij deze diploma’s wordt er naast de zelfredzaamheid ook aandacht besteed aan hoe een kind zijn/haar vriendje/vriendinnetje het beste kan helpen in een noodsituatie om bij de kant te komen! Tijdens het afzwemmen zullen er verplichte- en niet verplichte onderdelen zitten, waarbij de kinderen zelf een keuze kunnen maken welke niet-verplichte oefeningen zij tijdens het afzwemmen willen gaan doen.

Deze serie bestaat uit:
PDF bestanden.